نحوه اضافه کردن اندیکاتور و تم مخصوص به متاتریدر

استراتژی باینری آپشن استفاده همزمان از سه باند بولینگر

استراتژی استفاده از SMA 5,13

استراتژی 60 ثانیه ای باینری آپشن سوپر سیگنال

استراتژی 3 دقیقه ایی برای باینری آپشن

استراتژی 3 دقیقه ایی عالی مووینگ اوریج EMA 6,14,21

استراتژی 3 دقیقه ایی باینری آپشن با خطوط EMA & SMA

استراتژی 5 دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی 15 دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی 10 دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی 5 دقیقه باینری آپشن ( بسیار ساده و کاربردی)

استراتژی دو دقیقه ایی برای باینری آپشن

استراتژی 2 دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی 5 دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی یک دقیقه ایی باینری آپشن

استراتژی یک دقیقه ایی عالی برای باینری آپشن

استراتژی 5 دقیقه ایی باینری آپشن (EMA3 – EMA9)

استراتژی باینری آپشن با استفاده از مووینگ اوریج EMA 10 – 20

استراتژی 2 دقیقه ایی باینری آپشن ( parabolic , Aroon )

استراتژی عالی و کوتاه مدت باینری آپشن ( EMA – ADX )

استراتژی 5 دقیقه باینری آپشن (sma – rsi)

استراتژی باینری آپشن بسیار عالی ( خط روند با rsi )

استراتژی باینری آپشن بسیار عالی ( خط روند با rsi ) تکمیلی